Skip to main content
El festival

Noves sessions als Dimarts de vídeo del Santa Mònica 2024

El Festival Panòptic participa un any més com un dels col·lectius encarregats de la programació dels Dimarts de vídeo del Santa Mònica. Enguany hi programarem quatre sessions:

16 de gener a les 19 h – Higo Mental #30: Índex

Una sessió que reflexiona sobre els eixos que han travessat el projecte d’Higo Mental els darrers deu anys. Tant en els seus continguts —internet com a arxiu, infraestructures i antifeixisme, la imatge més enllà de la representació— com en les seves formes —la creació i l’experiència col·lectiva, la presencialitat, l’autogestió feminista del context barceloní. Al llarg de la sessió apareixeran els materials audiovisuals que conformaran l’index d’una futura publicació coral.

12 de març a les 19 h – Antes del litio

Projectarem el documental Antes del litio, un film que dona la paraula a les comunitats originàries situades a la conca de la llacuna de Guayatayoc, territori licitat pel govern de la Província de Jujuy, Argentina, a empreses transnacionals per a la seva explotació de mines de liti.

L’explotació i el saqueig dels recursos naturals per part d’empreses estrangeres en territoris indígenes és silenciada i compta amb la complicitat dels governs. Actualment, al nord argentí hi ha actius diversos projectes per a l’extracció de liti a salars i muntanyes, habitades per comunitats que resisteixen davant de l’embat de les empreses i els governs que volen explotar aquestes zones sense consens de les comunitats que les habiten ancestralment. 

Creat per Costa Rica Producciones, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i l’Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) és un dels resultats del projecte d’AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes que porta per títol “Vulneracions en origen del Liti i Drets Humans a la compra pública de vehicles elèctrics”. 

Després de la projecció tindrà lloc un debat sobre els impactes de la transició cap a les energies anomenades “verdes”, fomentada des del nord global. Aquesta transició que passa per l’extractivisme i la mineria de recursos naturals com el liti, està afectant diversos territoris, molts d’ells en àrees indígenes. 

Hi participarà un membre d’AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes i Pamela Benicio, protagonista del documental i testimoni d’una comunitat de Jujuy (Argentina) afectada per l’extracció del liti.

16 d’abril a les 19 h – Programació pendent de confirmar

19 de novembre a les 19 h – Programació pendent de confirmar

Leave a Reply